فوری؛ سرخیو آگوئرو بین 2 نیمه غش کرد
دیگران می خوانند
X