اشعریون: علاقه خاصی به کشتی دارم/ هوادار سرسخت پرسپولیس هستم
دیگران می خوانند
X