اردوی تیم ملی کاراته امید در قزوین
دیگران می خوانند
X