دروازه‌بان بارسلونا راهی وایادولید شد
دیگران می خوانند
X