تا صبح خوابم نبرد/ با رفتن به جام جهانی «نور علی نور» می‌شود
دیگران می خوانند
X