پیکانِ جلالی، آسانسور نشد/ ستاره‌ای که رو شد اما پرید!
دیگران می خوانند
X