این بازیکنان دیگر جایی در پرسپولیس ندارند
دیگران می خوانند
X