بی‌فرهنگی چند تماشاگرنما باعث محرومیت پرسپولیس شد/ طارمی و منشا زوج خوبی می‌شوند
دیگران می خوانند
X