نخستین تمرین تاکتیکی تیم ملی در قطر برگزار شد/لژیونرها هم آمدند