علت اصلی انتقال ایبراهیموویچ به من‌یونایتد از زبان مورینیو
دیگران می خوانند
X