عکس/ برگزاری جشن تولد یک پرسپولیسی در لحظات تحویل سال