عکس/ تقدیم به نکونام که روزگاری ذوب در کی روش بود!