توتی روی نیمکت نشست؛ رم امپولی را 3 تایی کرد
دیگران می خوانند
X